Al-Quran Online ini, ajakan untuk mendalami AlQuran sambil mencari ridho dan cinta Allah semata
<<<==ayat berikutnya

Al-Faatihah ayat ke 5

ayat sebelumnya ===>>

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Setiap Huruf arab ini dapat diklik untuk diperdalam maknanya

Kajian kata وَإِيَّاكَ pada surat 1.Al-Faatihah ayat ke 5
Juz ke : 1 Halaman : 1 Baris ke : 4 pada mushaf Quran Madinah
Bacaan dalam tulisan arab latin wa-iyyâka
Arti kata wa-iyyâka ( وإياك )dan hanya kepadamu
Jumlah pemakaian kata وإياك1 kali. Rinciannya ada disini
Jumlah variasi pemakaian kata dasar أ-ي-ي pada AlQuran26 macam. Rinciannya ada disini
Makna dari kata dasar أ-ي-ي Kata dasar ini bermakna apa saja, apapun, sesuatu, siapa saja, satu, sedikit, tiap, beberapa, yang, apa, yang mana, mana saja, berapa, mana, alangkah, yaitu, yakni, ialah, alias.
Kajian kata وَإِيَّاكَ ditinjau dari aspek tata bahasa :

1 kelompok harf : kata وَإِيَّاكَ ini masuk dalam kelompok kata sambung (penghubung) maupun kata depan.

kata وَإِيَّاكَ ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kata lainnya.

2 imbuan : imbuan wa ( وَ ) yang ada pada kata ini dapat berarti dan, beserta, atau dapat pula berarti demi. jika kata wa ( وَ ) ini diapit oleh dua buah kata benda, atau dua buah kata kerja atau frase maka imbuan wa ( وَ ) ini berarti dan. adapun jika tidak diapit oleh dua buah kata benda,kata kerja atau frase maka imbuan wa ( وَ ) ini berarti demi.

3 diikuti kata ganti kepemilikan kamu laki : kata وَإِيَّاكَ ini memiliki kata ganti kepemilikan mu (kamu laki-laki tunggal). adapun cirinya adalah adanya imbuan ka ( كَ ) pada akhir dari kata ini

Disclaimer / penafian