Al-Quran Online, ajakan untuk mencari ampunan dan cinta AllahDipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

Al-Faatihah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang