Al-Quran Online ini, ajakan untuk mendalami AlQuran sambil mencari ridho dan cinta Allah semata
<<<==ayat berikutnya

Al-Faatihah ayat ke 2

ayat sebelumnya ===>>

الْحَمْدُ لِـلَّـهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ

Setiap Huruf arab ini dapat diklik untuk diperdalam maknanya

Kajian kata الْعَٰلَمِينَ pada surat 1.Al-Faatihah ayat ke 2
Juz ke : 1 Halaman : 1 Baris ke : 2 pada mushaf Quran Madinah
Bacaan dalam tulisan arab latin al'âlamîna
Arti kata alxâlamîna ( العالمين )semesta alam
Jenis kata الْعَٰلَمِينَPelaku, pemilik atau pemegang hak

Pemakaian jenis kata ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian kata العالمين62 kali. Rinciannya ada disini
Kata dasar dari kataالْعَٰلَمِينَ tersusun dari suku kata ع-ل-م

Penggunaan kata dasar ع-ل-م ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian pola kata
ع-ل-م pada AlQuran
855 kali.

Dipakai untuk kata kerja sebanyak : 418 kali. Rinciannya ada disini

Dipakai untuk kata benda sebanyak : 437 kali. Rinciannya ada disini

Jumlah variasi pemakaian kata dasar ع-ل-م pada AlQuran161 macam. Rinciannya ada disini
Makna dari kata dasar ع-ل-م Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna kata pengetahuan, ilmu pengetahuan, sains, kaji, kekuasaan, keahlian
Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna kata tahu, mengetahui, maklum, kenal, mengajar, memimpin, mengajarkan, memberitahukan, menghajar, mempercakap, mempercakapkan, mengenal, mengerti, memberitahu, melaporkan, menyuluhi, menerangkan, mewartakan, mengatakan kpd, mempertahukan, unjuk bertahu, mafhum, paham, menguasai, pandai, mengakui, menyatakan, berlagak, pura-pura, menganut agama, bekerja sbg, menganuti agama
Kajian kata الْعَٰلَمِينَ ditinjau dari aspek tata bahasa :

1 kata benda : kata ٱلْعَٰلَمِينَ termasuk dalam jenis kata benda.

adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.

2 gender laki-laki : kata ٱلْعَٰلَمِينَ ini digolongkan dalam kata untuk jenis kelamin laki

3 obyek : kata ٱلْعَٰلَمِينَ ini berposisi sebagai obyek dengan dicirikan dengan adanya akhiran fatchah, fatchahtain, tan, atau yna

4 memiliki kata sandang al : kata sandang al ( اَل ). yang melekat pada kata benda ٱلْعَٰلَمِينَ ini memberikan arti bahwa kata benda yang ditunjuk telah jelas, atau paling tidak bahwa kata benda ini pernah dibahas atau diketahui dengan jelas. awalan al ( اَل ) ini dalam bahasa inggris adalah kata sandang the. setiap kata yang menggunakan kata sandang al ( اَل ) tidak pernah memiliki akhiran dengan tanwin.

5 kata benda jamak laki-laki : kata ٱلْعَٰلَمِينَ ini merupakan kata benda untuk jamak laki-laki

6 kata benda pemegang hak : kata ٱلْعَٰلَمِينَ ini masuk dalam jenis kata benda pemagang otoritas atau hak dari sesuatu, yang dicirikan dengan adanya tambahan alif panjang di huruf pertama. dalam tata bahasa arab kata benda pelaku aktif ini sering disebut dengan isim mafxul

7 Mudhaf ilaih : Kata الْعَٰلَمِينَ merupakan kata pemilik dari kata sebelumnya yaitu رَبِ. Sehingga gabungan kata رَبِ الْعَٰلَمِينَ bermakna tuhan (nya) semesta alam

Disclaimer / penafian